FGDB

Depozitele la băncile românești sunt garantate de schemele de garantare aprobate de BNR.

În prezent, singura schemă de garantare oficial recunoscută pe teritoriul României este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Garantarea depozitelor bancare este reglementată de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Garanțiile deponenților

Patria Bank S.A. este o instituție de credit participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România. Astfel, banii fiecărui deponent la Patria Bank S.A. sunt garantați până la 100.000 de euro.

Consultați documentul „Informații pentru deponenți” ce conține toate informațiile cu privire la protecția depozitelor, precum și lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe site-ul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare www.fgdb.ro.