Prelucrarea și protecţia datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, cunoscut sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation). Implementarea lui in legislatia romaneasca s-a realizat prin LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice GDPR. Prin noua legislaţie se urmăreşte sporirea nivelului de protecţie a datelor personale şi asigurarea unui cadru transparent prin care cu toţii putem avea un mai bun control asupra datelor personale.

In continuare va prezentam detaliat modul in care Patria Bank gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal şi, totodată, tipurile de informaţii pe care le solicitam, în ce scopuri, cum le colectăm, păstrăm, utilizăm şi dezvăluim.

Cine suntem?

Patria Bank S.A. (denumită în cele ce urmează “Banca”) cu sediul social în Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, sector 2, România, cod poștal 020309,Tel: 0800 410 310, Fax: +40 372 007 732, număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/9252/2016, Cod de Înregistrare Fiscală: RO11447021, Nr. RB: PJR-32-045, Capital social (subscris și vărsat) 327.881.437,60 lei, participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), e-mail: info@patriabank.ro; www.patriabank.ro înregistrată în registrul ANSPDCP de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.753, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Înainte de a furniza date personale către Bancă, vă rugăm să citiţi mai jos şi să înţelegeti modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Dacă informaţiile prezentate mai jos cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă sunt neclare sau doriţi informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Ofiţerul responsabil cu Protecţia Datelor Personale la urmatoarea adresă de contact: datepersonale@patriabank.ro sau telefon 0800.410.310.

La ce folosește acest document?

Protejarea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și depunem toate eforturile astfel încât dumneavoastră să fiți protejat și tot timpul informat și în control cu privire la datele pe care ni le transmiteți și pe care noi le procesăm în cadrul interacțiunilor noastre și în relațiile contractuale.

Transparența este, de asemenea, foarte importantă pentru noi și în activitatea noastră asigurăm protecția drepturilor și libertăților fundamentale, respectând legea și având o conduită profesionistă, responsabilă și apropiată de client. În acest sens, pentru o informare corectă și completă a tuturor clienților și potențialilor clienți in ceea ce priveste protejarea datelor cu caracter personal, am transpus în acest document politica noastră în privința gestionării datelor dumneavoastră cu caracter personal și totodată tipurile de informații pe care le prelucrăm, în ce scopuri și cum le colectăm, păstrăm, utilizăm și dezvăluim.

Cum folosim datele dumneavoastră personale?

Folosim datele dumneavoastră personale pentru a vă livra serviciile sau produsele pe care ni le-ați solicitat (sau un terț desemnat de dumneavoastră care le-a solicitat în numele dumneavoastră). Furnizarea datelor personale în acest scop nu este obligatorie, dar refuzul de a le transmite conduce la imposibilitatea de a va furniza serviciile sau produsele noastre. Prelucrarea acestor date personale se efectueaza in scopul furnizarii serviciilor sau produselor solicitate fara a fi necesar consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrare. .

Ne supunem obligațiilor noastre legale, provenite din reglementări naționale și comunitare (de exemplu reglementări privind: cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prevenirea fraudelor, distribuirea de servicii de investiții financiare, certificări și taxe fiscale, etc), precum și din reglementările și instrucțiunile legale emise de către autoritățile de supraveghere și control (de exemplu Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanțelor, Servicii de Investigare a Fraudelor etc). Furnizarea datelor personale în aceste scopuri este obligatorie și nu este solicitat acordul de prelucrare date în scopul acestor prelucrări.

Desfășurăm activități funcționale de promovare și vânzare a produselor noastre sau ale companiilor din Grupul Patria sau ale unor parteneri terți, precum și activități accesorii acestora - furnizarea datelor personale în acest scop este facultativă, iar pentru prelucrarea acestor date, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

Grupul Patria înseamnă: Patria Bank SA, Patria Credit IFN SA, SAI Patria Asset Management SA (împreună cu fondurile de investiții administrate: FDI Patria Stock, FDI Patria Global, FDI Patria Obligațiuni si FDI Patria Euro Obligatiuni) si Carpatica Invest SA.

Consimțământul privind prelucrarea datelor personale

Desfășurăm activități funcționale de promovare și vânzare a produselor noastre sau ale companiilor din Grupul Patria sau ale unor parteneri terți, precum și activități accesorii acestora - furnizarea datelor personale în acest scop este facultativă, iar pentru prelucrarea acestor date, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

Grupul Patria înseamnă: Patria Bank SA, Patria Credit IFN SA, SAI Patria Asset Management SA (împreună cu fondurile de investiții administrate: FDI Patria Stock, FDI Patria Global, FDI Patria Obligațiuni si FDI Patria Euro Obligatiuni) si Carpatica Invest SA.

În măsura în care ne-aţi transmis informaţii privind datele de contact în vederea utilizării acestora în scop de marketing folosind formularele de solicitare produse sau unul din formularele de contact din acest site: https://www.patriabank.ro, puteţi să vă retrageţi consimţământul privind utilizarea datelor de contact în scop de marketing prin intermediul acestui formular.

Ce date colectăm de la dumneavoastră?

Colectăm de la dumneavoastră date cu caracter personal în procesul de achiziție a unui produs sau serviciu, atunci când sunteti client și efectuați operațiuni, când alegeți să economisiţi cu Patria Bank sau când intrați în orice fel de colaborare contractuală cu noi.

Am detaliat mai jos toate situațiile în care colectăm date, astfel:

a. Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile noastre, mai întâi trebuie să deveniți client al Patria Bank SA. Pentru că dumneavoastră să deveniți legal clientul Băncii sau să reprezentați legal un client al băncii, Banca este obligată să colecteze și să prelucreze date personale despre dumneavoastră după cum urmează:

 1. Pentru a deveni client al Băncii: datele cuprinse în actul de identitate, inclusiv o copie a acestuia; pseudonimul dumneavoastră; dată și locul nașterii; adresa și tipul acesteia (domiciliul / resedința / corespondența); numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică; cetățenia; rezidența; ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii; nivelul veniturilor lunare realizate; nivel estimat al încasărilor anuale prin cont; datele de identificare ale beneficiarului real al fondurilor dumneavoastră; sursa fondurilor/veniturilor dumneavoastră; calitatea de persoană expusă public; calitatea de persoană afiliată Băncii și relații de rudenie/afinitate cu salariații băncii; date cu privire la rezidență fiscală; date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizionomice ale dumneavoastră, cum ar fi imaginile faciale. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu puteți să deveniți clientul Băncii și astfel nu poate fi inițiată o relație de afaceri cu dumneavoastră.
 2. Pentru a putea efectua operațiuni ca împuternicit/reprezentant al unui client Patria Bank SA, Banca este obligată să colecteze și să prelucreze date personale despre dumneavoastră după cum urmează: datele cuprinse în actul dumneavoastră de identitate inclusiv o copie a acestuia; pseudonimul dumneavoastră; data și locul nașterii; adresa și tipul acesteia (domiciliul / reședința / corespondența); numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică; cetățenia; rezidența; calitatea de persoană expusă public; calitatea de persoană afiliată Băncii, date cu privire la rezidență fiscală. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, dumneavoastră nu puteți să deveniți, în condițiile legii, împuternicit al unui client al Băncii.
 3. Dacă sunteți Beneficiarul real al fondurilor unui client al Patria Bank SA, Banca este obligată să colecteze și să prelucreze date personale despre dumneavoastră după cum urmează, în măsură în care aceste date sunt disponibile: numele și prenumele dumneavoastră; datele specifice actului de identitate dacă acesta este disponibil, inclusiv o copie a acestuia; dată și locul nașterii; cetățenia; rezidența; țara în care locuiți; adresa de corespondență; numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică; ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii; calitatea de persoană expusă public; natura relației care a generat calificarea în calitatea de beneficiar real; calitatea de persoană afiliată Băncii, date cu privire la rezidență fiscală. Furnizarea datelor personale în aceste scopuri este obligatorie și nu este necesar consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor în acest scop.
 4. În scopul asigurării autorizării operațiunilor bancare, financiare și operaționale, pe care dumneavoastră le efectuați ulterior dobândirii calității de client sau împuternicit/reprezentant al unui client al Patria Bank SA, Banca colectează și prelucrează numele, prenumele și semnătură dumneavoastră. Semnătură colectată la dată deschiderii relației contractuale va fi utilizată de Banca pentru compararea cu semnăturile ulterioare pe care dumneavoastră trebuie să le folosiți pentru a completa documente fizice care au că scop inițierea de operațiuni bancare în baza relațiilor contractuale încheiate cu Patria Bank SA. Asta înseamnă că de câte ori dumneavoastră doriți să faceți o operațiune financiară sau operațională pe baza unui document fizic, această trebuie autorizată prin semnătură de către dumneavoastră.

b. Pentru a deține un cont curent la Patria Bank SA este nevoie că dumneavoastră să încheiați cu Banca un contract de cont curent. Pentru încheierea și bună derularea a acestui contract, în plus față de datele personale colectate în scopul dobândirii calității de client, Banca colectează și prelucrează următoarele informații: semnătură dumneavoastră, necesară atât pentru autentificarea documentelor încheiate cu Banca cât și pentru asigurarea autorizării operațiunilor inițiate din contul curent; adresa, telefonul fix/mobil și/sau adresa de email la care dumneavoastră alegeți să primiți corespondență sau să fiți contactați de către Banca pentru a va putea informa despre modificările apărute în termenii și condițiile de afaceri sau alte informări necesare derulării contractului. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, Banca nu poate să încheie un contract de cont curent cu dumneavoastră și astfel nu puteți beneficia de serviciile de cont curent oferite de Patria Bank SA.

c. Dacă doriți să optați pentru deschiderea unui cont de plăti cu servicii de bază, conform reglementărilor Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, în plus față de datele colectate pentru încheierea unui contract de cont curent Banca colectează și prelucrează și informații referitoare la verificarea vulnerabiltăţii dumneavoastră din punct de vedere financiar și deținerea de către dumneavoastră a unui alt cont curent sau de plăţi cu servicii de bază la o altă instituție de credit din România. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, Banca nu poate să încheie un contract de cont de plăti cu servicii de baza cu dumneavoastră și astfel nu puteți beneficia de serviciile de cont de plăti cu servicii de baza oferite de Patria Bank SA.

d. Pentru utilizarea unui card bancar. Pentru a efectua operațiuni de plată electronice din contul dumneavoastră curent, Banca vă oferă posibilitatea utilizării unui card bancar. Pentru a deține un card bancar asociat unui cont curent deschis la Patria Bank SA, Banca colectează și prelucrează în plus următoarele informații: numele dumneavoastră care va fi tipărit pe card pentru personalizare și un cuvânt secret pe care noi îl vom cere de la dumneavoastră în momentul în care ne contactați telefonic, împreună cu alte informații necesare pentru a verifica identitatea dumneavoastră. Dacă doriți emiterea unui card bancar Patria Bank, atașat contului dumneavoastră, pe numele altei persoane fizice (Utilizator), în plus față de informațiile colectate anterior Banca colectează și prelucrează următoarele informații: numele și prenumele persoanei pe care o desemnați ca utilizator al cardului pe care doriți să îl emiteți atașat contul d-voastră; locul nașterii și țara, numărul de telefon mobil, adresa de poștă electronică; cetățenia, calitatea de persoană expusă public, precum și numele și prenumele persoanei desemnate ca utilizator al cardului care va fi tipărit pe card pentru personalizare.

e. În situația în care doriți să utilizați serviciul Internet Banking oferit de către Bancă pentru a efectua operațiuni bancare la distanță prin metode electronice, Banca va prelucra date personale astfel: va stoca adresa IP a dispozitivului electronic de pe care ați inițiat operațiunea, pe de o parte în scopul păstrării evidențelor operațiunilor efectuate de către dumneavoastră, dar și pentru a va permite să identificați eventualele conectări neautorizate (prin serviciul Internet Banking sunt disponibile ID-ul de sesiune, data conectării, data deconectării și adresa IP de unde a fost realizată conectarea); utilizatorul și parolele de acces nu vor fi utilizate de către Bancă decât în scopul autentificării dumneavoastră la serviciul Internet Banking; va utiliza numărul dumneavoastră de telefon, adresa de email sau fax-ul pentru a vă trimite mesaje text în scopul notificării de noi condiţii, prevederi şi/sau clauze referitoare la utilizarea serviciului IB.

În cadrul serviciului de Mobile Banking, pentru autorizarea tranzacțiilor prin „amprentă digitală” sau „recunoaștere facială”, Banca nu colectează și nu utilizează datele dumneavoastră Biometrice. Acestea sunt stocate pe dispozitivul mobil pe care îl utilizați, iar Banca utilizează confirmarea identității dumneavoastră de către acesta.

Dacă nu sunteți de acord cu acest mod de prelucrare a datelor dumneavoastră, nu vă putem oferi spre utilizare acest serviciu.

f. Pentru a beneficia de produsele și serviciile acordate prin Platforma Online Patria de Oriunde - oferit prin serviciul de autentificare audio/video - Banca va prelucra în plus față de datele personale colectate în scopul dobândirii calității de client, următoarele date personale: date fizionomice constând în imaginea/trăsăturile feței și vocea dumneavoastră; date privind localizarea dispozitivului de pe care vă conectați constând în IP-ul dispozitivului și geolocația de unde se realizează apelul, prelucrarea realizându-se în cadrul sesiunii de autentificare audio/video.

g. În situația în care doriți să utilizați serviciul IBA (Internet Banking Asistat) pus la dispoziția dumneavoastră de către Bancă pentru a efectua operațiuni bancare la distanță prin metode electronice, aveți posibilitatea de a alege între două metode de autentificare. În funcție de alegerea dumneavoastră, Banca va prelucra în plus date personale astfel: va stoca semnătură dumneavoastră în format biometric în scopul identificării/autentificarii dumneavoastră în mod unic (pentru acest mod de prelucrare a semnăturii avem nevoie de consimțământul dumneavoastră explicit) și va utiliza numărul dumneavoastră de telefon pentru a vă trimite mesaje text în scopul identificării/autentificării. Dacă nu sunteți de acord cu acest mod de prelucrare a datelor dumneavoastră, nu puteți utiliza acest serviciu.

h. Pentru a beneficia de produsele de creditare Patria Bank SA este necesar că dumneavoastră să încheiați cu Banca un contract de credit/contract de garanție precum și orice alt contract necesar în funcție de solicitarea dumneavoastră. Pentru respectarea prevederilor legale privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice și analiza bonității dumneavoastră, precum și pentru respectarea prevederilor legale necesare creării de categorii de risc de nerambursare în plus față de datele personale colectate în scopul dobândirii calității de client, Banca colectează și prelucrează următoarele informații: informații cu privire la sursele dumneavoastră de venit, suma acestora, moneda în care sunteți remunerat; informații cu privire la numărul persoanelor aflate în întreținerea familiei dumneavoastră; informații cu privire la persoană care dorește să fie garantul dumneavoastră ipotecar (nume, prenume, CNP, relația în legătură cu dumneavoastră); angajamente de plată pe care le aveți în derulare (contracte credit, contracte leasing, card de credit, descoperit de cont, CAR etc.); eventuale litigii și/sau popriri pe care le aveți în desfășurare și care pot afecta semnificativ capacitatea dumneavoastră de a rambursa un eventual produs de creditare obținut de la Bancă; informații despre starea dumneavoastră civilă și, dacă este cazul, date de identificare ale soțului/soției (nume, prenume, CNP); informații despre studiile dumneavoastră absolvite și calificări aferente; informații despre profesie și vechime în muncă; informații despre angajatorul curent, tipul contractului de muncă încheiat și funcția deținută, dacă sunteți salariat; informații sumare cu privire la proprietățile deținute, inclusiv cele cu care doriți să garantați produsul de creditare; informatii cu privire la persoane fizice si/sau juridice, care formeaza cu dumneavoastra un grup de clienti aflati in legatura/un singur debitor. Pentru analiză garanțiilor necesare contractării unor produse de creditare, Banca colectează și prelucrează următoarele informații: informații detaliate cu privire la proprietățile/bunurile pe care doriți să le aduceți garanția contractării unui produs de creditare.

În situația în care sunteți client al Băncii și solicitați restructurarea unor produse de creditare contractate de la Patria Bank SA, Banca va solicita, în cazul în care sunteți afectați financiar de probleme medicale sau de situația financiară/medicală a codebitorului, evidente doveditoare pentru invaliditate/concediu medical/dificultate financiară care să susțină cererea de restructurare. Furnizarea acestor date reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea lor strict în scopul evaluării posibilității restructurării unui produs de credit contractat de la Patria Bank SA iar refuzul furnizării lor face imposibilă acordarea restructurării.

Pentru a vă putea informa despre modificările apărute în termenii și condițiile de afaceri sau alte informări necesare derulării contractului de credit, Banca colectează și prelucrează următoarele informații: adresa, telefonul fix/mobil și/sau adresa de email la care dumneavoastră alegeți să primiți corespondența sau să fiți contactați de către Bancă.

Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, Banca nu poate să încheie un contract de credit cu dumneavoastră cu îndeplinirea prevederilor legale și astfel nu puteți beneficia de produsele de creditare oferite de Patria Bank SA.

În interes legitim, în scopul desfășurării unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării persoanelor vizate, a respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și a prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii, Banca interoghează Biroul de Credit care va include și scorul FICO. Datele cuprinse în raportul de credit, colectate și prelucrate de către Bancă, sunt datele menționate în "Informarea referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit" primită spre informare de la Bancă sau vizibilă pe pagina de internet a Biroului de Credit. Banca interoghează și Centrala Riscului de Credit pentru obținerea situației riscului global, situației creditelor restante și situației fraudelor cu carduri, precum și surse independente publice de informare conform legii.

Aceste consultări se efectuează pentru aplicații de credite și garanții ipotecare, după caz. În urma obținerii acordului dumneavoastră, în scopul desfășurării unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării persoanelor vizate, a respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și a prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii, acolo unde este posibil, Banca interoghează bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în scopul obținerii de informații relevante cu privire la veniturile înregistrate a fi obținute de persoană vizată.

i. Pentru a putea încheia un contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare a Băncii, Banca este obligată să colecteze și să prelucreze date personale despre dumneavoastră după cum urmează: datele cuprinse în actul de identitate inclusiv o copie a acestuia; pseudonimul dumneavoastră; dată și locul nașterii; domiciliul și, dacă este cazul, reședința; numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică; cetățenia; ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natură activității proprii; funcția publică importantă deținută, dacă este cazul; datele de identificare ale beneficiarului real al fondurilor dumneavoastră; sursă fondurilor/veniturilor dumneavoastră; calitatea de persoană afiliată Băncii, date cu privire la rezidență fiscală. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu putem să încheiem legal cu dumneavoastră un contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare a Băncii.

j. Pentru încheierea și derularea unui contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare a Băncii, precum și pentru a evalua calificarea dumneavoastră profesională și capacitatea îndeplinirii țintelor de vânzări, în plus față de datele personale menționate mai sus, Banca colectează și prelucrează următoarele date personale: informații cu privire la calitatea profesională și CV; semnătură dumneavoastră, necesară atât pentru autentificarea documentelor încheiate cu Banca; adresa, telefonul fix/mobil și/sau adresa de email la care dumneavoastră alegeți să primiți corespondență sau să fiți contactați de către Banca pentru a va putea informa despre modificările apărute în termenii și condițiile de afaceri sau alte informări necesare derulării contractului. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu putem să încheiem un contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare a Băncii.

k. Pentru accesarea informațiilor oferite on-line pe https://www.patriabank.ro. Pagina noastră vizibilă online utilizează module Cookie. Cookie-urile sunt fișiere mici de text pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul (computer, tabletă sau telefon mobil). Această tehnologie ne permite să adaptăm site-ul la nevoile dumneavoastră. Practic spus, cookie-urile permit site-ului să țină minte o serie de informații desprinse din vizită și modul în care l-aţi folosit (de exemplu: setările de limbă, păstrarea unui user logat în contul de webmail, securitatea online banking etc.). În situația în care browser-ul dumneavoastră este configurat să nu le accepte, există posibilitatea ca anumite pagini să nu funcționeze (parțial sau în totalitate). Pentru mai multe informații legate de modul în care noi folosim cookie-urile în relația cu dumneavoastră va rugăm să citiți Politică de Cookies accesând următorul link: https://en.patriabank.ro/informatii-utile/securitate/politica-de-cookies

Dacă doriți să obțineți informații suplimentare cu privire la produsele și/sau serviciile noastre, Banca va cere consimțământul prelucrării unor date personale minime pentru a vă contacta și a vă îndruma în funcție de nevoile dumneavoastră. De asemenea, Banca prelucrează adresa IP identificată că aparținând conexiunii dumneavoastră cu noi pentru a încerca să vă informeze despre cea mai apropriată locație Patria Bank.

IMPORTANT!
În cursul derulării relației de afaceri cu Banca, în scopul respectării reglementărilor legale în vigoare și/sau a interesului legitim al Băncii de a se proteja în cazul unor neînțelegeri apărute în cadrul relației de afaceri, Banca: captează automat imagini care pot să conțină acțiunile întreprinse de către dumneavoastră în incinta sucursalelor Băncii, precum și în proximitatea imediată acestora, inclusiv zona aferentă ATM-urilor bancare (imaginile astfel captate de către Banca nu sunt prelucrate pentru alcătuirea de profile individuale și vor fi prelucrate doar în scopul pentru care au fost procesate) și poate înregistra convorbirile telefonice pe care dumneavoastră le aveți cu noi, cu informarea dumneavoastră prealabilă.

În cursul derulării contractului, în interes legitim și pentru a proteja interesele dumneavoastră cu privire la protecția împotriva accesului neautorizat la resursele dumneavoastră financiare este posibil că accesul la informațiile cu privire la datele dumneavoastră personale să fie restricționat prin blocarea utilizării cardului, a contului curent și a serviciilor aferente (inclusiv cele de tip Internet Banking). Banca va face toate demersurile necesare pentru contactarea, informarea prealabilă și obținerea consimțământului dumneavoastră în astfel de cazuri.

Unde mai folosim datele dumneavoastră?

Folosim datele dumneavoastră pentru creare de profile și decizii automate

În conformitate cu prevederile legislației în materie de cunoaștere a clientelei și de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, Banca este obligată să vă clasifice din punct de vedere al potențialului risc de spălare de bani. Avem obligația să efectuăm clasificarea dumneavoastră pe baza de risc, în funcție de criterii stabilite prin legislația comunitară și națională. Prelucrarea gradului de risc pe baza acestor criterii se realizează printr-un proces automat care are că scop eficientizarea procesului de calcul. Prelucrarea manuală pe baza acestor criterii are același rezultat că și prelucrarea automată și aceleași efecte asupra clasificării dumneavoastră din punct de vedere al potențialului risc de spălare de bani.

În cadrul procesului de evaluare a condițiilor de acordare a produsului de creditare solicitat de către dumneavoastră, pentru a respecta prevederile legale de clasificarea clientelei-țintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al Băncii, precum și pentru a respecta prevederile legale privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, clientul este clasificat pe criterii de risc de nerambursare în funcție de variabile socio-demografice, profesionale sau calitative care au la baza informațiile furnizate de dumneavoastră în cererea de credit. Prelucrarea gradului de risc de nerambursare se face pe baza criteriilor și punctajelor stabilite procedural și se realizează printr-un proces automat care are că scop eficientizarea procesului de calcul. Prelucrarea manuală a gradului de risc de nerambursare pe baza acestor variabile are același rezultat că și prelucrarea automată și aceleași efecte asupra încadrării clientului într-un grad de risc de nerambursare.

Cum vom comunica?

Cum vor fi comunicate datele personale către dumneavoastră

În timpul derulării relațiilor de afaceri, pentru a respectă reglementările legale și contractuale, în funcție de canalul de comunicare disponibil, ales de către dumneavoastră (suport hârtie la ghișeul băncii, prin serviciul Internet Banking/ serviciul Internet Banking Asistat, email) veți primi din partea Băncii informații care conțîn date personale, precum extrasul de cont curent.

Vă rugăm să luați în considerare că alegerea de către dumneavoastră a utilizării email-ului pentru primirea extrasului de cont poate să nu asigure un grad satisfăcător de protecție a confidențialității datelor dumneavoastră personale din motive independente de voință Băncii.

Dacă veți consideră că utilizarea email-ului pentru transmiterea datelor dumneavoastră personale nu este satisfăcătoare din punct de vedere al păstrării confidențialității, va rugăm să alegeți un alt canal de comunicare a datelor personale către dumneavoastră.

Comunicarea informațiilor cu privire la produsele și serviciile Băncii

În urma obținerii consimțământului dumneavoastră liber exprimat, Banca poate utiliza datele dumneavoastră de contact (adresa de corespondență, telefon și email) în scopul informării dumneavoastră cu privire la produsele și serviciile sale sau a companiilor din Grupul Patria, menționate mai sus. Aveți dreptul de a va retrage acest consimțământ în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră acordat înainte de retragerea acestuia.

Utilizarea datelor dumneavoastră de către Banca în scopul îmbunătățirii produselor și servicilor pe care vi le oferă.

Independent de scopul legal/contractual pentru care au fost colectate, în interes legitim, Banca poate folosi datele furnizate de către dumneavoastră în scop statistic pentru dezvoltarea de produse și servicii noi. Prelucrarea datelor dumneavoastră personale în interes legitim pentru dezvoltarea afacerii Băncii nu pot și nu vor aduce atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale.

Către cine transferăm datele dumneavoastră personale?

Banca va păstra confidențialitatea datelor personale colectate despre care v-a informat mai sus și nu le va dezvălui sau transmite nici unei terțe părți fără a avea un temei legal/contractual sau fără înștiințarea sau acordul dumneavoastră, acolo unde este necesar.

Pentru satisfacerea cerințelor legale sau contractuale agreate cu dumneavoastră, precum și în interes legitim Banca transferă parțial sau integral datele dumneavoastră personale către destinatari, precum: Banca Națională a României, Centrală Ricului de Credit, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Organele de Investigare și Cercetare Penală la cererea acestora conform legii, precum și orice alte entități care pot solicită datele personale despre dumneavoastră sau despre operațiunile efectuate de dumneavoastră, îndreptățiți de prevederile legale; către entitățile din Grupul Patria, pentru tranzacții suspecte/suspiciuni de spălare de bani, în cazul în care sunteți și clientul respectivei entități; Visa, Mastercard, Euronet, Swift, Transfond și alte companii cu care Banca deține relații contractuale și împreună cu care va oferă serviciile aferente operațiunilor de cont curent și card bancar; Namirial Spa în calitate de furnizor de servicii de încredere, în vederea emiterii semnăturii electronice calificate.

Orice alte persoane fizice sau juridice cu care Banca va încheia convenții pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (Agenția Națională de Administrare Fiscală, evaluatori, notari publici, operatori Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare, dezvoltatori de servicii IT, asigurători, etc.); persoane fizice sau juridice cu care Banca deține relații contractuale și împreună cu care va oferă serviciile aferente produselor de creditare; în interesul legitim al Băncii pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabilă, în condițiile protejării persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii (către care transmite informațiile aferente raportului de creditare menționate mai sus) Banca transferă către Biroul de Credit datele dumneavoastră personale referitoare la identitatea, capacitatea și comportamentul dumneavoastră de plata a debitelor contractate cu Banca; în interes legitim, Banca va prelucra datele dumneavoastră personale și transferă informațiile dumneavoastră către instituțiile abilitate legal pentru recuperarea eventualelor creanțe care pot apărea din executarea contractelor; către oricare alte entități decât cele enumerate mai sus pentru care cerem și avem acordul dumneavoastră în acest sens; în scopul derulării raporturilor contractuale și a îndeplinirii obligațiilor legale, datele dumneavoastră pot fi transmise în România și în state din Uniunea Europeană și din afară Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii.

Perioada de care avem nevoie pentru a păstra datele dumneavoastră personale.

Banca este obligată legal să păstreze datele de identitate și evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea relației de afacere cu dumneavoastră ori a unei tranzacții ocazionale pe o perioada de minimum 5 ani de la închiderea relației de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacției ocazionale, într-o formă corespunzătoare, inclusiv pentru a putea fi folosite că mijloace de proba în justiție. De asemenea, Banca este obligată să rețînă acordul de consultare Agenția Națională pentru Administrare Fiscală și acordul de consultare Biroul de Credit pe o perioada de minim 4 ani. Datele cu caracter personal utilizate pentru obținerea semnăturii electronice certificate în relația cu Banca, vor fi păstrate pentru o perioadă de 20 ani de la data încetării valabilității fiecărei semnături emise pentru dumneavoastră.

Dacă dumneavoastră decideți să încheiați relațiile de afaceri cu Banca, în sensul în care nu mai aveți calitatea de client al Băncii, datele personale care privesc identitatea dumneavoastră colectate în scopul întrării într-o relație de afacere cu Banca vor fi șterse din evidențele operaționale ale Băncii, după perioadele legale de retenție menționate mai sus. Restul datelor pe care ni le furnizați devin date anonime (nu pot fi identificate că va aparțîn) și vor putea fi utilizate de către Banca în interes legitim, inclusiv pentru dezvoltarea produselor și serviciilor Băncii, conform legii, fără a putea aduce în nici un fel atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Dacă, în baza cererii dumneavoastră și în urmă evaluărilor efectuate de către Banca, dumneavoastră nu puteți deveni clientul nostru și/sau nu puteți să obțineți un produs sau un serviciu prezent în oferta Băncii, datele personale care privesc identitatea dumneavoastră colectate în scopul întrării într-o relație de afacere cu Banca vor fi șterse din evidențele operaționale ale Băncii. Restul datelor pe care ni le furnizați devin date anonime (nu pot fi identificate că va aparțîn) și vor putea fi utilizate de către Banca în interes legitim, inclusiv pentru dezvoltarea produselor și serviciilor Băncii, conform legii, fără a putea aduce în nici un fel atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră.

De asemenea, Banca păstrează, conform specificațiilor regulamentului privind protecția datelor personale, toate documentele colectate în scopul derulării relațiilor contractuale sau precontractuale cu dumneavoastră precum și tranzacțiile aferente în format electronic și care îi sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. În acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dumneavoastră va fi prelucrat de către Banca cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, inventarierii, selectionarii, păstrării și folosirii documentelor pe care le deține.

În scopul conformării cu prevederile legale privind condițiile de creditare, precum și în temeiul interesului legitim de a încheia contracte de credit pe baza unor informații corespunzătoare și suficiente și în baza unei evaluări riguroase a capacității persoanei vizate de rambursare a creditului luând în considerare factori relevanți în conformitate cu prevederile legale, Banca păstrează date personale minime și relevante ale foștilor clienți privind comportamentul și capacitatea de rambursare a debitelor pe care aceștia le-au înregistrat față de Bancă pe perioada derulării relației de afaceri, indiferent de produsul sau serviciul contractat de la Bancă. Aceste date nu vor constitui un criteriu unic de aprobare sau de respingere a unui viitor credit contractat de către foștii clienți de la Bancă, dar va face parte din decizia evaluări bonității clientului la data la care acesta va dori contractarea unui nou credit de la Bancă. Datele personale prelucrate în acest scop vor fi păstrate de către Bancă pe o perioadă limitată la durata de creditare.

De asemenea, în procesul de retenție pot apărea motive legale pentru care vom fi obligați să păstrăm, să prelucrăm sau să dezvăluim datele dumneavoastră personale și după perioada menționată mai sus.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către Patria Bank

Aceste drepturi sunt recunoscute de Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ca și: „dreptul de acces”, „dreptul la rectificare”, „dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)”, „dreptul la restricționarea prelucrării”, „dreptul la portabilitatea datelor”, „dreptul la opoziție” și „dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automat”.

 • Dreptul de acces: înseamnă că aveți dreptul de a obține de la Bancă o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră personale, precum și informații cu privire la modul în care aceste date sunt prelucrate;
 • Dreptul la rectificare: înseamnă că aveți dreptul să ne cereți și noi să corectăm atunci când datele dumneavoastră aflate în posesia noastră și prelucrate de către noi sunt incomplete, inexacte ori s-au modificat de la dată colectării;
 • Dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat: înseamnă că aveți dreptul să cereți și noi să ștergem datele dumneavoastră personale dacă nu mai este necesar pentru noi să le păstrăm sau utilizăm sau atunci când doriți să retrageți consimțământul pe care dumneavoastră l-ați acordat anterior prelucrării unor date, dacă datele au fost prelucrate ilegal sau dacă considerați că interesul legitim al prelucrări datelor dumneavoastră personale nu este justificat;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: înseamnă că aveți dreptul să cereți și noi să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când considerați că acestea sunt inexacte, considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este legală, doriți să păstrăm datele dumneavoastră personale peste perioada de retenție minim necesară Băncii, precum și pe perioada exercitării dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării atunci când considerați nejustificat interesul legitim considerat de către Banca;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: înseamnă că aveți dreptul de a primi datele colectate de noi de la dumneavoastră și prelucrate automat, în urmă consimțământului dumneavoastră sau în urmă unor prevederi contractuale, într-un format structurat ușor de utilizat sau să vă transmitem datele către un alt operator de date personale, dacă acest lucru este posibil tehnic;
 • Dreptul la opoziție: înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrări datelor în temeiul interesului legitim al Băncii atunci când considerați că această prelucrare vă aduce prejudicii intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră are drept scop marketingul direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual exclusiv automat: înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, și care să producă efecte cu privire la interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. Procesele automate care eficientizează prelucrarea unor date rezultate în urmă unei decizii bazate exclusiv pe intervenție umană nu constituie un proces decizional individual exclusiv automat.

Reclamații și contact

Reclamații

Dacă aveţi obiecţii asupra modului în care folosim datele dumneavoastră sau doriți să ne cereți să ștergem sau să restricționăm modul în care noi le folosim, va rugăm să ne contactați.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul de a depune o plângere printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)

Contact

Ne preocupăm permanent de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta pentru orice întrebări sau cerințe privind politicile și procedurile noastre de confidențialitate și protecție a datelor personale. Iată mai jos datele noastre:

Sediul real Patria Bank: Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 8 și 10, sector 2, București, România, cod poștal 020112

Ne puteți contacta și prin email sau telefon în timpul orelor de program, folosind:

Telefon: 0800 410 310
Email: datepersonale@patriabank.ro

Eventuale modificări la prezenta informare vă vor fi aduse la cunoștință de către Banca, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date.